Nyár faanyagok anyagtudományi vizsgálataihoz szükséges hazai szakirodalom áttekintése, értékelése

Éva Annamária PAPP, Norbert HORVÁTH

Kivonat


A Nyugat-magyarországi Egyetem „Alacsony sűrűségű faanyag fiziko-mechanikai és felületfizikai tulajdonságainak komplex elemzése” címmel (azonosító: K116-216), Országos Tudományos Kutatási Alapprogram pályázatot nyert, melynek keretein belül a hazai nyárfa és különös tekintettel a Pannónia nyár (Populus x euramericana cv. Pannónia) állományok felmérésére és sokrétű vizsgálatára kerül sor. A pályázat fő célja a hazai, különböző termőhelyekről származó, ültetvényes nyár faanyag szerkezeti felhasználásának előkészítésére elvégzett anatómiai, mechanikai és felületfizikai vizsgálatok elvégzése. A pályázat első fél évében a hazai releváns irodalmak feltárására koncentráltunk annak érdekében, hogy a terepi munkák megkezdéséhez szükséges információkkal rendelkezzünk. A publikációk feltárásakor a hazai releváns publikációk megismerése volt a cél, amely során a szaporítóanyag aktuális helyzete, az erdősültségi szempontok, a nyártermesztés, valamint az anatómiai és szerkezeti tulajdonságok tekintetében közölt publikációk, felmérések, kutatási eredmények feldolgozását végeztük el.


Kulcsszavak


Pannónia nyár; ültetvényes nyár; anatómiai jellemzők; mechanikai tulajdonságok; Populus x euramericana cv. Pannónia

Teljes szöveg:

PDF

Hivatkozásjegyzék


Ábrahám J., Németh R. (2012) Physical and Mechanical Properties of Thermomechanically Densified Poplar. International Scientific Conference on Sustainable Development & Ecological Footprint. March 26-27 2012 Sopron, Hungary. http://palyazat.nyme.hu/fileadmin/dokumentumok/palyazat/tamop421b/IntConference/Papers/Articles/PDF/AbrahamNemeth_PhysicalAndMechanicalPropertiesOfThermomechanicallyDensifiedPoplar.pdf (megtekintés dátuma: 2016.03.07.)

Alpár T., Rácz I. (2009) Production of cement-bonded particleboards from poplar (Populus euramericana cv. „I 214“). Drvna Industrija 60(3):155-160. http://drvnaindustrija.sumfak.hr/pdf/Drv%20Ind%20Vol%2060%203%20Alpar.pdf (megtekintés dátuma: 2016.03.16.)

Babos K., Zsombor F. (2002) Néhány nyárfajta faanyag-tulajdonságának összefoglaló jellegű ismertetése, 1. rész. FAIPAR 50(4):4-7. http://epa.oszk.hu/02300/02321/00004/pdf/EPA02321_Faipar_2002_04_04-07.pdf (megtekintés dátuma: 2016.01.19.)

Bak M., Németh R. (2012) Heating and swelling poplar. BioResources 7(4):5128-5137. http://ojs.cnr.ncsu.edu/index.php/BioRes/article/view/BioRes_07_4_5128_Bak_Nemeth_Swelling_Properties_Moisture_Oil_Heat_Treated_Poplar (megtekintés dátuma: 2016.03.14.)

Bárány G. (2011) A nemesnyár-termesztés fejlesztésének újabb eredményei. Doktori disszertáció. NymE-EMK Sopron, http://ilex.efe.hu/PhD/emk/baranygabor/disszertacio.pdf (megtekintés dátuma: 2016.03.16.)

Bejó L., Láng E., Szalai J., Kovács Zs., Divós F. (2003) Lombos fafajok ortotróp szilárdsága és rugalmassága. I. rész: Elméleti alapok, kísérleti módszerek. FAIPAR 51(2):19-25. http://real.mtak.hu/18139/1/EPA02321_Faipar_2003_02_19-25.pdf (megtekintés dátuma: 2016.03.15.)

Juhos K., Nádosy F., Juhász Á., Sepsi P., Magyar L., Tőkei L. (2012) Energetikai célú fafajták termőhelyi alkalmassága Soroksáron. Fenntartható fejlődés, élhető régió, élhető települési táj 3. BCE, Budapest, pp. 67-73. (ISBN 978-963-503-506-2). http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/985/1/fenn2012_Juhos_Katalin_etal.pdf (megtekintés dátuma: 2016.03.16.)

Juhos K., Magyar L., Gurály A., Szabó V., Búcsi A., Nádosy F. (2011) Az energetikai faültetvények fajta- és technológiai kérdései. Környezettudatos Energiatermelés és Felhasználás – Környezet és Energia Konferencia (ISBN 978-963-7064-27-2) Budapest, 2011. 11. 25–26. http://geo.science.unideb.hu/taj/dokument/energiakonfII/KeKkonyv.pdf (megtekintés dátuma: 2016.04.18.)

Horváth N. (2008) A termikus kezelés hatása a faanyag tulajdonságaira, különös tekintettel a gombaállóságra. Doktori disszertáció. Sopron, NymE-FMK. http://doktori.nyme.hu/240/1/disszertacio.pdf (megtekintés dátuma: 2016.05.12.)

Katona G., Fehér S. (2012) Utilization possibilities of poplar species in parquet production in aspect of wood science. WOOD RESEARCH 57(4):631-638. http://www.woodresearch.sk/articles/6-24-164059_12katona.pdf (megtekintés dátuma: 2016.02.12.)

Keserű Zs., Balla I., Antal B., Rédei K. (2015) Micropropagation of Leuce-poplars and evaluation of their development under sandy site conditions in Hungary. Acta Silvatica et Lignaria Hungarica 11(2):139–152., DOI: 10.1515/aslh-2015-0011, http://aslh.nyme.hu/fileadmin/dokumentumok/fmk/acta_silvatica/cikkek/Vol11-2015/11_keseru_et_al_p.pdf (megtekintés dátuma: 2016.01.13.)

Keserű Zs., Rédei K. (2012/a) Homoki Leuce-nyárak termesztési és technológiai modelljei. Erdészettudományi Közlemények 2(1):61-71. http://www.erdtudkoz.hu/fileadmin/dokumentumok/emk/erfaved/ErdTudKozl/Szamok/2012/06_Keseru_es_Redei_2012.pdf (megtekintés dátuma: 2016.01.13.)

Keserű Zs., Rédei K. (2014) Fehér nyár klónok teljesítményvizsgálata alföldi száraz, homoki termőhelyen. Alföldi Erdőkért Egyesület XXI. Kutatói Nap (ISBN 978-963-08-7830-2) Lakitelek, 2013. november 15. http://aee.hu/downloads/2013/Kutatoi_Nap_Kiadvany_2013.pdf (megtekintés dátuma: 2016.01.20.)

Komán Sz. (2012) Nemesnyár-fajták korszerű ipari és energetikai hasznosítását befolyásoló faanatómiai és fizikai jellemzők. Doktori disszertáció, NymE–FMK http://doktori.nyme.hu/410/1/disszertacio.pdf (megtekintés dátuma: 2016.02.11.)

Komán Sz., Fehér S., Ábrahám J., Taschner R. (2013) Effect of knots on the bending strength and the modulus of elasticity of wood. Wood Research 58(4):617-626. http://www.woodresearch.sk/articles/7-43-102735_11_Koman.pdf (megtekintés dátuma: 2016.02.26.)

Markó G., Bejó L., Takáts P. (2015) CLT hazai I-214 olasz nyár faanyagból. FAIPAR 63(2):36-41., DOI:10.14602/WOODSCI.2015.2.42, http://real.mtak.hu/30179/1/42_364_1_PB_u.pdf (megtekintés dátuma: 2016.02.16.)

Mátyás Cs., Peszlen I. (1997) Effect of age on selected wood quality traits of poplar clones. Silvae Genetica Sauerländer 46(2-3):64-72., http://www.sauerlaender-verlag.com/fileadmin/content/dokument/archiv/silvaegenetica/46_1997/46-2-3-64.pdf (megtekintés dátuma: 2016.02.23.)

Molnár S., Führer E., Tóth B. (2008) Az ültetvényes fagazdálkodás fejlesztése, Hillebrand Nyomda, Sopron

Molnár S., Fehér S., Pápay L. (1990) Newer data on the variability of the density of wood of poplar plantations. FAIPAR 1990(7):208-209.

Molnár S., Németh R., Paukó A., Göbölös P. (2002) A fehérnyár hibridek faanyagminőségének javítási lehetőségei. FAIPAR 50(2):24-26., http://real.mtak.hu/18166/1/EPA02321_Faipar_2002_02_24-26.pdf (megtekintés dátuma: 2016.02.23.)

Molnár Zs., Magoss E., Tolvaj L. (2013) A fotodegradáció okozta felületérdesedés vizsgálata. FAIPAR 61(2):26-32., http://real.mtak.hu/17855/1/EPA02321_faipar_2013_02_026-032.pdf (megtekintés dátuma: 2016.01.18.)

Németh R., Fehér S., Ábrahám J., Bak M., Horváth N., Komán Sz., Szeles P. (2015) Nyár faanyaggal kapcsolatos aktuális kutatási eredmények a Faanyagtudományi Intézetben. Alföldi Erdőkért Egyesület Kutatói Nap – Tudományos eredmények a gyakorlatban (ISBN 978-963-12-3841-9).

Rédei K., Keserű Zs., Rásó J. (2012/c) Practice-Oriented Yield Table for White Poplar Stands Growing under Sandy Soil Conditions in Hungary. SEFOR – South-East European Forestry 3(1):33-40. http://hrcak.srce.hr/95528 (DOI:10.15177/seefor.12-04) (megtekintés dátuma: 2016.01.18.)

Rédei K. (1997) Fehér nyár klónok fiatalkori értékelése a Duna–Tisza közi homokháton. Erdészeti Lapok 132(7-8):228-229., http://erdeszetilapok.oszk.hu/01391/pdf/EL_132_1997_07-08_226-231.pdf (megtekintés dátuma: 2016.01.25.)

Schlosser M., Horváth N., Bejó L. (2012) RR-tartók hazai alapanyagokból. Hallgatói Tudományos Konferencia 2012 – Tanulmánykötet (TÁMOP - 4.2.2. B-10/1-2012_0018, ISBN: 978-963-9883-96-3). pp. 162-171., http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop422b/2010-0018_kotet_20_faipari_konferencia/faipari_konferencia.pdf (megtekintés dátuma: 2016.02.19.)

Sipos László (2015) Egyenes vonalú rétegelt-ragasztott tartó kísérleti előállítása és vizsgálata nyár faanyag és 1 K PUR szerkezeti ragasztó vonatkozásában. Diplomamunka, NymE–SKK Faanyagtudományi Intézet. http://diploma.nyme.hu/311/1/Diplomamunka.pdf (megtekintés dátuma: 2016.02.02.)

Tolvaj L., Preklet E. (2015) A faanyag színváltozása nedvesítés hatására. FAIPAR 63(1):41-46., DOI:10.14602/WOODSCI.2015.1.39, http://real.mtak.hu/24477/1/39_274_1_PB_u.pdf (megtekintés dátuma: 2016.02.02.)

Toth Béla (szerk.) (2006) Nemesnyár-fajták ismertetője – Irányelvek a nemesnyár-fajták kiválasztásához. Agroinform Kiadó. ISBN 963-502-855-5.

[KSH adat]: NÉBIH Erdészeti Igazgatóság, Erdőtervi mérlegbeszámolók országos összesítői, https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_ome002a.html (megtekintés dátuma: 2016.03.04.)

[MTM]: Miniszteri tájékoztató Magyarország erdőállományának főbb adatairól, 2014, http://www.fataj.hu/2014/10/132/EVgF-98-Miniszteri_taj_2013rol_10-02.pdf (megtekintés dátuma: 2016.02.12.)
DOI: http://dx.doi.org/10.14602/WOODSCI.2016.2.63

Visszacsatolások

  • Jelenleg nincsenek visszacsatolások.ISSN 2064-9231

Creative Commons Licenc
A folyóiratban közölt művek a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi Licenc feltételeinek megfelelően használhatók.