Keret-üveg arány befolyása az ablak hőtechnikai teljesítőképességére

Dóra NÉMETH, László Elek

Kivonat


Az energiahatékonyság iránti igény gyorsan növekszik. Az épületek energetikai tulajdonságának javítását és a megtakarítási lehetőségek minél jobb kihasználását célzó energetikai direktívák, rendeletek közvetlenül hatnak az épületek homlokzatának szerves részét képező ablakszerkezetekre, hiszen egy épület energetikai mérlegében nagy szerepet töltenek be a különböző nyílászáró szerkezetek. Ablakok esetében a hőátbocsátási tényező számítással való meghatározására az EN ISO 10077-1:2005 és EN ISO 10077-2:2004 szabványok adnak útmutatást. A cikk egy adott ablaktípus esetében 15 különböző tok külméretnek megfelelő keret-üveg arány mellett meghatározott hőátbocsátási értékek vizsgálatával mutatja be, hogy ugyanazon ablakszerkezet különböző méretéből adódóan milyen eltérések adódnak. A hőátbocsátási tényezőket a vonatkozó szabványoknak megfelelően a THERM végeselemes, és a WINDOW numerikus folyadékmechanika módszert alkalmazó szoftverrel határoztuk meg.

Megállapítottuk, hogy egy korszerű, háromrétegű üvegezéssel ellátott ablak esetében a gyakorlatban várható legkisebb és legnagyobb méret esetében érvényes eredő hőátbocsátási tényező értékei közötti eltérés 20%-os mértékű. Ekkora eltérést már figyelembe kell venni az ablak, mint építési célú termék teljesítményjellemzőinek CE jelölésen belüli deklarálásánál, valamint az ablak adott hőtechnikai teljesítményre való tervezésénél is.


Kulcsszavak


nyílászáró; hőátbocsátás; hőátbocsátási tényező; keret-üveg arány; számítógépes modellezés; végeselem

Teljes szöveg:

PDF

Hivatkozásjegyzék


40/2012. (VIII.13.) BM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról. in: Magyar Közlöny 2012/107. Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Budapest. 2012

7/2006. (V.24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról. in: Magyar Közlöny 2006/62. Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Budapest, 2006

Bencsik B., Kovács Zs., Dénes, L. (2013) A nyílászárók légzárási teljesítménycsökkenésének hatása a filtrációs hőveszteségre. Faipar 61 (4)

Bencsik B., Kovács Zs., Dénes L. (2012) Az ablakok légzárási teljesítményének változása a környezeti hőmérséklet függvényében. Faipar 60 (1)

Elek L., Kovács Zs. (2012) Comparison of alternative calculation methods of thermal performance of windows; International Joint Conference on Environmental and Light Industry Technologies; 21-22 November 2012; Budapest, Hungary, Óbuda University

Emery AF., Kippenhan CJ. (2006) A long term of residential home heating consumption and the effect of occupant behavior on homes in the Pacific Northwest constructed according to improved thermal standards, Energy 31:677e93

EN ISO 10077-1:2005: Thermal performance of windows, doors and shutters - Calculation of thermal transmittance - Part 1: Simplified method

EN ISO 10077-2:2004: Thermal performance of windows, doors and shutters - Calculation of thermal transmittance - Part 2: Numerical method for frames

Fekete I. (1985) Épületfizika kézikönyv. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 91–110. old.

Kovács Zs. (2000) Épületfizikai alapfogalmak és követelmények. Wittmann Gy. szerk. Mérnöki faszerkezetek I. Mezőgazdasági szaktudás Kiadó, Budapest, 160–197. old.

Prohászka R.: Az épületenergetika helyzete hazánkban. In: Magyar Építéstechnika, Az Építési Vállalkozók Országos Szövetségének lapja 45/6

Ridley I., Fox J., Oreszczyn T., Hong H. S. (2006) The Impact of Replacement Windows on Air Infiltration and Indoor Air Quality in Dwellings, International Journal of Ventilation Vol. 1 (3) 209–2018 old.

Thomas K. (2006) Az energiatakarékos építkezés kézikönyve. Z-Press Kiadó Kft., Miskolc

WINDOW 6 / THERM 6, 2006. Research Version User Manual For Analyzing Window Thermal Performance, Windows & Daylighting Group, Building Technologies Program, Environmental Energy Technologies Department Lawrence Berkeley National Laboratory Berkeley, CA 94720 USA

Zámbó L., Papp I. (2010) Nyílászárók CE-jelölése és a forgalomba hozatal dokumentumai, Magyar Asztalos és Faipar, 2010/09, 103–105. old.

Zöld A. (2006) Az új épületenergetikai szabályozás, Terc Kiadó, Pécsvárad
DOI: http://dx.doi.org/10.14602/WOODSCI.2016.2.52

Visszacsatolások

  • Jelenleg nincsenek visszacsatolások.ISSN 2064-9231

Creative Commons Licenc
A folyóiratban közölt művek a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi Licenc feltételeinek megfelelően használhatók.