Folyóirat történet

A FAIPAR folyóiratot 1951-ben alapította a Faipari Tudományos Egyesület (FATE). A lap megjelenése óta rendszeresen tudósít a hazai vagy magyar vonatkozású, faipari témájú nemzetközi kutatási eredményekről és szakmai eseményekről.

1990-től a folyóirat sorsa egyre bizonytalanabb lett. 1996 és 1998 között a kiadása szünetelt.

2002-től a FAIPAR szerkesztését a Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnök Kara (NYME FMK) vette át azzal a céllal, hogy fiatal egyetemi kutatók a tudományos eredményeiket ingyenesen publikálhassák.

2009-ben a NYME-ERFARET Nonprofit Kft. (ERFARET) az egyetem saját tulajdonú cége, felajánlotta a NymE FMK-nak és FATE-nak, hogy megújítja és átalakítja lapot annak érdekében, hogy a Magyar Tudományos Akadémia által elismert publikációs értékkel rendelkező folyóirat folytathassa működését.

Az új kiadó 2009-2013 között jelentette meg hagyományos formában a lapot.

Az ERFARET, az alapító és az egyetem hozzájárulásával, 2014-től a nemzetközileg elfogadott standardoknak megfelelő Open Journal System rendszerben online folyóirattá alakította át a lapot és ebben az évben került bevezetésre a DOI azonosító is a lapnál.

2015-ben tovább folytatódtak a fejlesztések. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központtal kötött szerződést a kiadó. Az együttműködés a folyóirat és a publikálók számára jelentős előnyöket jelent, kereshetőségben és repozitóriumi szolgáltatásokban.