Szerkesztési elvek

Rovat szabályok

Tudomány

Nincs kijelólve Beküldött kézirat megnyitása Ellenőrizve Indexált Ellenőrizve Szakmailag bírált

Gazdaság

Nincs kijelólve Beküldött kézirat megnyitása Ellenőrizve Indexált Ellenőrizve Szakmailag bírált

Kutatási beszámolók

A szerző(k) tudományosan jelentős, saját kutatási eredményein (ún. primer kutatáson) alapuló publikációk. Az ilyen publikációk akkor megfelelő színvonalúak, ha

  • a bemutatott kutatás valós tudományos újdonságot jelent, nem egy korábbi kutatás megismétlése kis módosításokkal;
  • a kutatás célkitűzése, koncepciója megfelelő, logikusan felépített, kerek egész;
  • kellő mélységben bemutatásra kerülnek a kutatási előzmények, elsősorban a kutatási területen korábban megjelent tudományos publikációk minél teljesebb körű áttekintésén keresztül;
  • a kutatás háttere, módszerei, eszközei, és eredményei érthetően, logikusan, megfelelő mélységig bemutatásra kerülnek;
  • a kutatási eredményeket megfelelően, objektíven, tudományos igényességgel értékelik, és abból megfelelő következtetéseket vonnak le a szerzők.

Ellenőrizve Beküldött kézirat megnyitása Ellenőrizve Indexált Ellenőrizve Szakmailag bírált

Irodalomáttekintő publikációk

Az alábbi cikkek nem tartalmaznak saját kutatási eredményeket; egy adott kutatási terület eredményeinek az összefoglaló, kiterjedt, kritikai áttekintése történik meg (ún. szekunder kutatás). Az irodalomáttekintő publikációk akkor fogadhatók el tudományos cikként, ha:

  • megfelelő mélységben és kiterjedten áttekintik a teljes rendelkezésre álló tudományos szakirodalmat;
  • elsősorban megfelelő tudományos színvonalú, lektorált irodalmi forrásokra támaszkodnak; az egyéb szak- és popláris cikkek, internetes források ezt legfeljebb kiegészítik, de a cikk nem ezeken alapul;
  • a források egyszerű áttekintésen túl azokat kritikailag értékelik, és ezen az értékelésen alapulva előremutató, újdonságnak tekinthető következtetéseket fogalmaznak meg.

Ellenőrizve Beküldött kézirat megnyitása Ellenőrizve Indexált Ellenőrizve Szakmailag bírált

Rövid közlemények

Saját vizsgálati (primer) eredményeken alapulnak, azonban ezek mennyisége. Jelentősége, vagy tudományos újdonságtartalma nem elegendő ahhoz, hogy teljes értékű tudományos publikáció szülessen belőlük.

  • Ilyen lehet pl. egy olyan vizsgálat, amikor egy korábbi kutatást ismételnek meg más fafajokon (és nem jutnak a korábbitól eltérő, új következtetésre).
  • Az ilyen eredmények hasznosak, bővítik a rendelkezésre álló tudományos háttérismereteket, ezért érdemesek a publikálásra, azonban a szerzők jelzik, hogy nem tekintik jelentős tudományos eredménynek azokat. A rövid közlemények formai és tartalmi elvárásai az első két ponttól eltekintve megegyeznek a teljes értékű kutatási cikkével.

 

Ellenőrizve Beküldött kézirat megnyitása Ellenőrizve Indexált Ellenőrizve Szakmailag bírált

Élet

Ellenőrizve Beküldött kézirat megnyitása Ellenőrizve Indexált Nincs kijelólve Szakmailag bírált
 

A nyílt hozzáférés szabályai

E folyóirat tartalma azonnal és nyíltan elérhető azon az elven, hogy a nyilvánosság számára szabadon elérhető kutatások segítik a globális tudástranszfert.